سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گوهر مقصود
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید