سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خاک و باغ
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

در کارگاه تحقیق، غیر از عدم نبودیم

امروز از تو باغیم، دی خاک هم نبودیم

بیدل