سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پنجره بهاری
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


باز کن پنجره را، دخترکم فصل بهار ست
تا وزد موج نسیمی به من از دامن دربند
تا دمد نور سپیدی به تو، از سینه البرز
تا رسد عطر دلاویز گل از سوی دماوند
باز کن پنجره را فصل بهار است


مهدی سهیلی