سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نسیم صبح
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را