سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مهر
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟!
حافظ