سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دل و جان
ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود

حافظ