سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

لعل صبر
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

حافظ