سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مونس دل
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی
غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد
که مونس دل و آرام جان و دفع غمی
سعدی