سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حسن عاقبت
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

حافظ