سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پرنده آزاد
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات
پشت پنجره ام را کوبید
گفتم که هستی ؟
گفت : یک پرنده ی آزاد
من پنجره را با اشتیاق باز کردم ...


خسرو گلسرخی