سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گنج عافیت
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر
که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است