سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صدای پرستو
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

صدای بال پرستو
صدای پای بهار!
صدای شادی گنجشک‌ها
صدای بهار!
نگاه و ناز بنفشه
تبسم خورشید
ترانه خواندن باد
جوانه کردن بید.
صدای بوسه باران
صدای خنده گل
صدای کف زدن لحظه‌ها برای بهار
ف.مشیری