سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غم تنهایی
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی


حافظ