سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تعقل
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

نمی فهمند و تعقل نمی کنند:
اکثریت تعقل بکار نمی بستند
اکثریت تعقل بکار نمی بندند
عقل و اندیشه کردن مهم است

و شاید پیروی را ترجیح می
 دهیم که آسان تر است
ولی بی تعقل و اندیشه پیروی کردن
اجر و ارجی ندارد

نقل از مهدی بوترابی