سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

می مانی یا می روی؟
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

 

اندک زمانی باقی مانده تا قافله عشق به مسلخ تاریخ برسد . ای دل بیا و تکلیف مرا با خود روشن نما که دیگر طاقت بازیهای هر روزه تو را ندارم اندک رمق باقی مانده را تا انتهای این دفتر نا نوشته نیاز دارم و سرگردانی تو بیش از همیشه مرا آزار می دهد ....

ماندن یا رفتن با تو خد مختاری و تصمیمت ارزشمند اما دیگر طاقت هر روز جایی بودنت را ندارم دیگر بازیهای زمانه خسته ام کرده و مرا که دیگر رمقی نیست ژای در گل می گذارد....

نقل از اینجا