سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فرصت
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

 

فرصتی باقی نیست
و زمان کوتاه است
زندگی
واژه دیرآشناست
تابخواهی که بفهمی
که هستی وچه هستی
دست تقدیر
تورا
به تماشای،تماشایی ترین
فردای دگرخواهدبرد

 

دانیال رحمانیان