سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رضا کاظمی
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

گفتی می روی برگردی

برگردی ببینی ماه

هنوزابرهاراپنبه می کند

باد

ردیف درخت هارا

                     ریسه

وآسمان

هنوزکبوترهارا

               گیج می کند.

***

گفتی می روی برگردی

برگردی باهم تماشاکنیم

شکفتن گل هارا

برگ ریزان پاییز

وبرف

برف

برف را

که هنوزمی بارد و

سال تحویل نمی شود و

                           ـ تونمی آیی

نمی آیی ببینی ماه

هنوزابرهاراپنبه می کند

باد...

نوشته ای از رضا کاظمی