سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سرگشته تنها
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

 

جایی پر از زخم به چرک در نشسته چنین ام

 

اما فردای تو چه خواهد بود ؟

 

گر به ناگاه هم در این شب بی تسلا پلاس بر چینم ؟

 

تداوم بی علاج دلشوره ای سمج

 

یا طنین سرگردان لطمه ی صدایی تنها ؟

 

هر چند صدا بر آب خواهد غلتید

 

و آب بر خاک می گذرد که پژواکی ست پر اعتماد

 

از بشارت جاودانگی

 

 

نقل از وبلاگ سرگشته ای تنها

 

 

باغ گل