سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فريدون مشيری
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

نه همین غمكده، ای مرغك تنها قفس است

 گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است

 

 تا پر و بال تو و راه تماشا بسته است

  هر كجا هست، زمین تا به ثریا قفس است

 

   تا كه نادان به جهان حكمروایی دارد

    همه جا در نظر مردم دانا قفس است.

 

                                                                                                                                  فریدون مشیری