سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خورشید نمی میرد !
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

 هوای باغهای روشن
پیدا
ما برای مهتاب تسلیت می
 فرستیم
مابرای آب خواب می
 بینیم
فردا چه روزیست
جشن !
جنگ!
مصاف هم ایستاده ایم
در صفی به بلندی تاریخ
خانه ها را از برق چراغ بزدایید
باروهای بلند را بنا کنید
سگهای هرزه گرد
در گردشی گران
به شهر میرسند

تو...
چندسال نخفتی؟
( از سال میلاد ...
تو...
چند سال بر نگشتی؟
( از خرابی تختی بر بخت جمشید...

چگونه روزهایتان سیاه میشود
و خورشید نمیمیرد
ستاره ها به سیاره ای دیگر
گریختند
فضا
بوی کافور میدهد
و زمان
در حجم شاخ حجامت دلاک
لاک و مهر
می
 شود
فردا را برای بازیگران
آذین کنید...

نوشته مرتضی لطفی