سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیمین
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

 

نبسته ام به کس دل، نبسته کس به من دل

 

چو تخته پاره بر موج، رها رها رها من

 

ز من هر آنکه او دور، چو دل به سینه نزدیک

 

به من هر آنکه نزدیک، از او جدا جدا من

 

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی

 

که تر کنم گلویی، به یاد آشنا من

 

ستاره ها نهفتم در آسمان ابری

 

دلم گرفته ای دوست ! هوای گریه با من

 

سیمین بهبهان