سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عدل و ظلم
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

اگر بپذیریم ظلم و عدالت، هیچ یك واژه‌های درون‌دینی نیستند،

 مردم با عقل خود می‌فهمند كه ظلم و عدالت چیست و برای درك آن نیازی به مراجعه به شریعت وجود ندارد.

بر این اساس وقتی چیزی را ظالمانه دیدند، فطرت و ذاتشان به حركت می‌افتد و اگر هم دینی داشته باشند و آن دین در این باره مباحثی داشته باشد،

این دین تشدیدكننده حركت می‌شود و از این رو سخن از عدالت و ظلم ارشادی است.

عقل انسان مستقل از شریعت می‌تواند ظلم را درك كند و خرد است كه می‌فهمد.

 

نقل از وبلاگ معصومیت از دست رفته