سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مصدق
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

این مرد خود پرست

این دیو٬این رها شده از بند

                                        مستِ مست

استاده روبروی من و خیره در منست.

گفتم به خویشتن:

                           «آیا توان رستنم از این نگاه هست؟»

مشتی زدم به سینه ی او٬

                                        ناگهان دریغ

آیینه ی تمام قد رو به رو شکست.

(حمید مصدق)