سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوازده بهمن ماه
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

جاء الحق و زهق الباطل

 

جمعه ای خواهد آمد و چنین آوایی خواهیم داد :

 

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

 

تمام روز ها را سپری خواهیم کرد به امید آن روز که بیاید اصلاح گر بزرگ و همانطور که جد بزرگوارش مردم زمان خویش را اصلاح کرد دست به انقلابی بزرگ بزند. همان طور که یک نائب عامش انقلابی کرد عظیم و ماندگار شد در تاریخ .

 

به امید ظهورش و انقلابش خواهیم بود تا بیاید و جهانی را پر ز عدل کند .