سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مسیح
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

چگونه کوتاه بسرایمت ؟!

در این بن بست تاریک هزار آیا و اما

جماعتی خواب آلود ِ  سردرگم   

گویی

این خواب زمستانی به آخر نخواهد رسید!

در نگاه خسته ی 

یک آسمان پر از بی ستارگی

و بغضی که می گوید

به انتظار

قدمی بیش نمانده تا ...

شعری زیبا از جناب مسیح اسمعیلی در وبلاگ برهنه در باد