سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهانه
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

گل

یک بهانه کافی است
تا دنیای احساس ویران شود
وچند قطره اشک ،کفایت می کند
خراب شدن ویرانه ای را
وسکوتی تا خرابه ای از هم بپاشد
آن هنگام ،لحظه ی شکستن
پس صدای شکستنم را بشنو
که دیوارهای سکوت را فرو ریخت!

 

 

زهرا طهماسبی