سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 معلم شهید علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی :

 

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

 

چه بگویم ؟

 

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !