سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تبعیدگاه
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: علی شریعتی

این جا جای من نیست .

بر روی این زمین غریبم .

این آسمان ، سقف خانه ی من نیست .

نباید به این جا می آمدم .

این جا تبعیدگاه من است .

چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است ؟

 

معلم شهید علی شریعتی