سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

چگونه زیستن !
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

گر بدینسان زیست

باید پست

من چه بیشرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی

نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن بست

من

 

 

گر بدینسان زیست

باید پاک

من چه ناپاکم اگر نشانم از ایمان خود ، چون کوه

یادگاری جاودانی برتر از این بی بقای خاک

 

 

احمد شاملو