سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شناخت
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

مجنون تو کوه را زصحرا نشناخت

دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت

هرکس به تو ره یافت زخود بیرون شد

آنکس که تورا شناخت خودرا نشناخت

ابوسعید ابوالخیر