سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 6
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: شخصی
امروز هم برای کمتر از 10 ساعت مرخصی دارم اگه فرصت کنم خواهم نوشت