سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 8
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: شخصی
از اصلی ترین نکات هر فرد نظامی شناختن سلسله مراتب فرماندهی خود و دستور گرفتن و اجرای فرامین ایشان هست .

 

 

سلسله مراتب فرماندهی من در یگان 714 نزاجا به شرح زیر است :

 

فرمانده کل قوا : مقام رهبری کشور آیت الله خامنه ای

فرمانده کل ارتش : امیر سرلشکر عطاالله صالحی

فرمانده کل نزاجا : امیر سرتیپ محمدحسین دادرس

فرمانده مرکز آموزش 01 تهران : سرهنگ توپخانه ستاد علیرضا شناس خوش

فرمانده هنگ دوم : سرهنگ پیاده ستاد علی کرمی زرندی

فرمانده گردان قدس سرهنگ دوم پیاده قدرتعلی بیگی

فرمانده گروهان چهارم : ستوان یکم پیاده امیر هوشنگ خادم

فرمانده تیم دوم : ستوان دوم علی اکبر کاویانی