سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سلام
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: علی شریعتی

درشگفتم که "سلام" ، همیشه آغاز هر دیداریست

ولی در نماز ، پایان است

شاید به این دلیل که

پایان نماز ، آغاز دیدار است

دکتر علی شریعتی