سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمعه های انتظار
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

اولین جمعه سال 1387 هم گذشت .

جمعه های این سال را هم همچنان به انتظار می نشینیم تا بلکه روزی بیاید و آرزو های سبز را تحقق بخشد . و از این انتظار خسته نخواهیم شد هرچند که سالیان درازی است که غائی از نظر هاست ولی وعده الهی حق است و به زودی در سالی به همین نزدیکی و در جمعه ای همانند امروز امر ظهور خواهد رسید و در تقویم های سال های بعدش در جمعه ای خواهند نوشت :

روز ظهور آخرین منجی عالم