سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نوروز
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

بهار که بیاید
بنفشه و میخک لبخند بر لب
بر باغچه ی نگاه زمین
ترانه ساز می شوند
بهار که بیاید
کاش لبخند دوستی و مهر بر
باغچه ی نگاه من و تو نیز بروید
آنقدر صبور آرام که زمستان نداند

می شود با بهار مهربانتر بود
می شود با نسیم هم کمی خندید
قلب ما دریچه ای سبزی است
کاش باران عشق سبزیش فزون سازد