سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نادرپور
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات
  تو هر غروب نظر می کنی به خانه ی من
دریغ!پنجره خاموش و و خانه تاریک است
هنوز یاد مرا پشت شیشه می بینی؟
که از تو دور ولی با دل تو نزدیک است