سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قیل و قال
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

یادم آمد،
شوق روزگار کودکی
مستی بهار کودکی
چتر گل جمال دیگر در چمن داشت
آسمان جلال دیگر پیش من داشت
شور و  حال کودکی بر نگردد دریغا
قیل و قال کودکی بر نگردد دریغا
به چشم من  همه رنگی فریبا بود
دل دور از حسد من شکیبا بود
نه مرا سوز سینه بود
نه دلم جای کینه
شور و  حال کودکی بر نگردد دریغا
قیل و قال کودکی بر نگردد دریغا ...