سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تفالی از دیوان حافظ
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات
 
 
فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
لب بگشا که میدهد لعل لبت به مرده جان
حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم
ترک طبیب کن بیا نسخه ای شربتم بخوان