سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

یاران
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

بیا تا سری در سر خم کنیم
من و تو تو و من همه گم کنیم
بیائید تا جمله مستان شویم
ز مجموع هستی پریشان شویم

چو مستان به هم مهربانی کنیم
دمی بی ریا زندگانی کنیم
بگردیم یکدم چو باران به هم
که اینک فتادیم یاران به هم