سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

باران بهاری
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده  پاک
آسمان آبی ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار!