سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مجنون لیلی
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد

مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را