سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

طرح نو
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سخن دانی و خوش خوانی نمی ورزند در شیراز

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم .