سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفتست
آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش