سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روشنی دیده
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ

که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود