سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آه
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

تو نیستی و من کجا بجویم تو را؟

بشکن سکوت ات را و مرهمی شو این دل را.

آه !