سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نگاه آسمانی
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

اگر نگاهت به اسمان باشد هرگز باران را از زمین نخواهی خواست