سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عاقبت کار ؟!
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا