سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حافظ
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

ای دل بکوی عشق گذاری نمی کنی

اسباب جمع داری و کاری نمی کنی

 

حافظ برو که بندگی پادشاه وقت

گر جمله میکنند تو باری نمیکنی