سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خواجه عبداله
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

گر در ره شهوت و هوی خواهی رفت

از من خبرت که بینوا خواهی رفت

 

بنگر به کجایی ز جا آمده ای

میدان که چه میکنی کجا خواهی رفت

 

از

خواجه عبدالله انصاری