سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مناجات خواجه عبدالله انصاری
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

الهی ! از بود خود چه دیدم مگر بلا و عناد و از بود تو همه عطا است و وفا .

ای به بر پیدا و بکرم هویدا .

ناکرده گیر کرد رهی و آن کن که از تو سزا .

الهی ! نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز